Ser mare amb esclerosis multiple??

L’esclerosi múltiple no suposa cap impediment per ser mare. S’ha demostrat que el període d’embaràs no empitjora la malaltia, sinó que fins i tot la pot millorar. La gestació s’haurà de fer amb una bona planificació, tenint en compte que la majoria de tractaments per a l’EM estan contraindicats en l’embaràs i la lactància. És […]

Soy consciente de que la eutimia depende de un hilo

Para muchos bipolares como yo, estar o mantenerse estables no es nada facil asi que por eso cito en este post, que pende de un hilo. ya que para mi en mi caso los altibajos son frecuentes, y por eso debo de seguir las pautas de los médicos tanto si quiero como si no. Ya […]